”Vi stoppas från att ge bättre service”

Nyheten uppdaterades 2011-12-26 15:52

Som ett av de nya apoteksföretagen i Sverige är det Docmorris mål att göra allt vi kan för att förbättra service och tillgänglighet för de medborgare som behöver läkemedel. Nu har vi stött på ett oväntat hinder i detta arbete: Den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. DocMorris kan inte se annat än att TLV i praktiken obstruerar flera av de viktigaste målen som sattes upp när apoteksmarknaden omreglerades.

”Regeringens målsättning med omregleringen av apoteksmarknaden är att konsumenterna ska få ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett bättre tjänsteutbud”.

Så skriver regeringen i sin proposition ”Omregleringen av apoteksmarknaden” 2008/09:145. Docmorris driver i dag 81 apotek i Sverige från Kiruna i norr till Trelleborg i söder och ägs av Celesio, som har arbetat med läkemedel i över 175 år. Vi är en av de nya apotekskedjorna som i praktiken ska se till att svenskarna verkligen möts av bättre service och får ut sina läkemedel när de behöver dem. Detta är inget enkelt uppdrag. Medierna har bland annat rapporterat om medborgare som blivit utan läkemedel när apotek inte haft deras mediciner. Detta är problem som drabbat även Docmorris kunder.

Kunderna ska inte behöva gå till apoteket bara för att mötas av beskedet att deras medicin är slut. Att det likväl inträffar beror dels på bristande leveranssäkerhet hos de grossister som transporterar läkemedel till apoteken, dels att det inte finns medicin i lager. För att vår personal verkligen ska sätta fokus på tillgänglighet och service har vi infört särskilda garantier för våra kunder.

De fungerar såhär: Om vi inte kan erbjuda den receptbelagda medicin som kunden efterfrågar får kunden som kompensation en värdecheck på 50 kronor. På liknande sätt får den kund som tvingas vänta längre än fem minuter på att få service en check på 50 kronor. Ingen av dessa båda värdecheckar kan användas vid köp av receptbelagda läkemedel eftersom det inte är tillåtet att ge rabatt på läkemedel. Värdechecken används bara för våra andra varor, som exempelvis tandkräm, salva eller plåster.

Vårt system med värdecheckar påminner starkt om det som SJ använder. Om passagerarna inte kommer fram i tid blir de kompenserade och får avdrag på priset nästa gång de väljer att resa med SJ. Om våra kunder inte får den service de har rätt att förvänta sig får de rabatt nästa gång de väljer att handla något som ligger utanför läkemedelssortimentet på Docmorris.

Syftet med värdecheckarna är att kompensera våra kunder för att vi inte lyckats klara vårt åtagande gentemot dem. Det är också ett sätt att få vår personal att verkligen prioritera två av de huvudmål för den nya apoteksmarknaden som regering och riksdag har satt upp – ökad tillgänglighet och bättre service.

Döm därför om vår förvåning när Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, nu hotar oss med vite om vi inte drar in våra värdecheckar. TLV skriver i ett yttrande att ”det samband som föreligger mellan era kunders inköp av receptbelagda läkemedel och ert utgivande av en värdecheck medför att försäljningspriset för läkemedlet minskar med motsvarande checkens värde. Ovanstående gäller trots att värdechecken inte gäller när kunden köper läkemedel, eftersom utgivandet av värdechecken görs i samband med köp av läkemedel.”

Docmorris har stor respekt för TLV, men här blir logiken svår att skönja: En värdecheck som inte går att använda för receptbelagda läkemedel är enligt myndigheten likväl en rabatt på dessa. Till skillnad från TLV ser vi inte checken som en rabatt. För oss är den ett sätt att ge kunderna plåster på såren när vi inte gjort vårt jobb. Dessutom: hur kan en rabatt uppstå på ett köp som vi tyvärr inte har haft möjlighet att genomföra?

Vår fråga till TLV är: Varför hindras vi som apotek från att förbättra service och tillgänglighet till våra kunder i till exempel Eslöv och Hedemora?

Vår fråga till ansvariga i regering och riksdag är: Är det rimligt att en statlig myndighet hindrar oss från att förbättra service och tillgänglighet till våra kunder runt om i landet?

JOHAN WIKLUND

tf vd DocMorris Apotek

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar