”Vi har lärt oss av händelsen”

Nyheten uppdaterades 2011-12-08 9:25

– Vi har lärt oss av händelsen och vi kan jobba för att det inte händer igen. Vi kan förebygga och minska risken, men vi kan inte helt bygga bort den mänskliga faktorn.

Det säger David Clifford, chef vid Byttorpsklint, med anledning av den tragiska medicinförväxlingen.

Carema Care har under hösten figurerat i flera fall av missförhållanden och dålig omsorg inom äldrevården i Sverige. Händelsen på Byttorpsklint i januari i år är dock inget nytt ”fall” av bristande omsorg i vården, menar David Clifford.
– Detta är ett misstag, det är ingen misskötsel i vården, säger han och menar att orsaken till medicinförväxlingen huvudsakligen är den mänskliga faktorn.
– Detta gjordes av en mycket erfaren och kunnig undersköterska. Hon kan inte förstå hur det kunde bli fel och inte vi heller, men hon gjorde som man ska, slog larm omedelbart och vi kontaktade läkare.

När en sådan här händelse inträffar, är det viktigt att vården hanterar den snabbt, korrekt och ärligt, menar David Clifford.
– Och det tycker jag vi har gjort, säger han.

Händelsen har lett till att rutinerna kring hanteringen och förvaringen av läkemedel förbättras. Bland annat har de låsta medicinskåp som finns i varje lägenhet setts över och hyllorna försetts med tydligare märkning av vilka mediciner som står där. Delegationsordningen har förbättrats och rutiner skärpts.

Äldreboendet vid Byttorpsklint har, som BT tidigare skrivit om, lägst bemanning av alla äldreboenden i Borås. Men att misstaget skulle ha något att göra med att personalen är underbemannad som sonen Peder Backlund anser, tillbakavisar direkt.
– Bemanningen har inte med detta att göra, dessutom hade vi låg beläggning när detta hände.
– Vi vågar stå för våra misstag, slår fast. Vi slog larm omedelbart och såg till att det anmäldes till Socialstyrelsen. Allt vårt agerande går ut på att förebygga att det inte händer igen.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar