Varning för köttätande sjukdom

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 18:03

I Västra Götaland manar smittskyddsenheten till ökad vaksamhet mot djupare infektioner med streptokocker sedan antalet fall går mot en fördubbling i år.

Samtidigt har en kraftig ökning skett av en särskilt allvarlig och dödlig typ av infektionen i Stockholm.

På Danderyds sjukhus har 23 fall av en så kallad nekrotiserande…

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar