Vägrade sända ambulans – frias

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 15:48

Tingsrätten friar en sjuksköterska på SOS Alarm som vägrade sända en ambulans till en döende man.

I sin slutplädering yrkade kammaråklagare Gunnar Fjaestad på 8 till 12 månaders ängelse.

Den 52-åriga sjuksköterskan, som under rättegången beskrev symptombilden som oklar och att Emil Linnell ur medicinsk synvinkel verkade ”förvånansvärt pigg”, hävdade med bestämdhet att han är och bör frias.

Rätten finner att det ”utan tvekan ålegat” sjuksköterskan att skicka ambulans. Men rätten finner det inte bevisat att Emil Linell inte skulle ha dött om ambulans hade skickats, och det är en förutsättning för att sjuksköterskan skulle kunna fällas.

Visserligen har sjuksköterskan, genom att inte skicka ambulans, gjort sig till ”otillåtet risktagande” enligt rätten. Men för att fällas för det brott han åtalats för krävs att det ”i hög grad” ska ha varit sannolikt att mannen inte dött om ambulans skickats.

Det är enligt rätten ett ”hö beviskrav som gränsar till visshet”. I prövningen av målet kan inte tingsrätten hitta denna höga grad av sannolikhet. SOS Alarm-sjuksköterskan frias därmed och blir heller inte skadeståndsskyldig.

Kammaråklagare Gunnar Fjaestad betonade under rättegången att Emil Linnell ringde och vädjade om ambulans 13 gånger.

Sjuksköterskan svarade att åklagaren skulle bli förvånad om han visste hur många som ringer till SOS Alarm och vädjar och hotar.

Advokat Jan Freij, föräldrarnas juridiska biträde, tycker att tingsrätten dragit oriktiga slutsatser om sjuksköterskans agerande.

– Jag tycker att det är fel. Jag tycker att han borde ha fällts, säger Freij.

Han påpekar att Linnell ringde under 20 minuters tid och att en ambulans kunnat vara framme inom 5–6 minuter från första samtalet.

– Då hade Emil kunnat räddas, då sannolikheten stor att han hade överlevt.

Freij ska inom kort överlägga med föräldrarna men han tror att de går vidare till högre instans.

– Jag tror att det här kommer att överklagas.

Johan Hedensiö, vd på SOS Alarm, säger i ett pressmeddelande att domen inte kommer att kommenteras innan den vunnit laga kraft.

Det är en ”unik och tragiskt händelse” och ansvarsfrågan i vård- och larmkedjan är ”stor, svår och oerhört viktig”, så därför behöver rättsprocessen få ha sin gång, enligt Hedensiö.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar