Turinas dödsorsak fastställd

Nyheten uppdaterades 2013-07-10 10:29

Den slutgiltiga obduktionsrapporten om är klar.

pekar på att målvakten avlidit till följd av plötslig som kan orsakas exempelvis av

hjärtrytmrubbning.

Lämna gärna en kommentar