Tid att diskutera folkhälsan

Nyheten uppdaterades 2011-11-09 14:09

Vi lever allt längre och varje generation blir äldre än den tidigare. Läkare kan idag nästan på ren rutin bota sjukdomar som förr var livshotande.

Mediciner och vacciner utvecklas i en rasande fart. Förutsättningarna för oss att leva friska liv länge har aldrig varit så stora som de är idag. Vår medicinska hälsa når ständigt nya nivåer och möjligheter. De medicinska förutsättningarna för vår hälsa är idag helt enkelt otroliga, men hälsa är så mycket mer än mediciner.
Vi blir allt äldre, det är ett faktum. Det är ett faktum som kräver en delvis ny politik med nya förutsättningar. För trots all denna medicinska framgång hjälper inte piller mot allt. Välfärden är inte och får aldrig förminskas till en pillerburk. Det är dags att lyfta folkhälsan högre på den politiska dagordningen! Folkhälsan och dess sociala aspekt är just det som skiljer välfärden från en dosett.
Att bli pensionär idag är långt ifrån vad det tidigare innebar. Pensionen är inte en avslutning på livet, utan ett liv i sig. Övergången från ett aktivt yrkesliv till livet som pensionär innebär en hälsomässig påfrestning för många. De dagar som tidigare fylldes med måste nu fyllas med något annat. För många är detta en frihet, som man kan fylla med allt man tidigare bara ömt om att göra, medan andra riskerar att hamna i passivitet och ensamhet.
Vi lever längre och vi mår bättre när vi gör något tillsammans. I pressade tider behöver vi varandra allt mer. Det är politikens roll att skapa möjligheter och förutsättningar för detta, i alla åldrar och i alla livets skeenden. Föreningssverige är unikt. Mängden och bredden av föreningar som finns i såväl land som stad är en fantastisk möjlighet och en stor tillgång för kommunen och dess invånare. Eldsjälar, människor som brinner för sin sak och sin förening, ledare och medlemmar gör en enorm insats i samhället som allt för ofta glö bort. Utan det ideella Växjö skulle kommunen inte vara där den är idag. Inte ens i närheten.
I Växjö kommun ges idag stöd till verksamhet som riktar sig till barn och i olika föreningar från Fritidsnämnden. Detta tycker vi är bra och nödvändigt. Barn och unga har inte samma ekonomiska förutsättningar som andra åldersgrupper att själva betala för delar av den verksamhet de är en del av. Men samhället har förändrats, vi anser att det inte räcker att stanna här. När vi blir allt äldre behöver vi också stöd från varandra och det offentliga längre. Ett aktivt liv gör att vi mår bättre och därför också får en bättre ålderdom. Därför vill vi föreslå en ny satsning i Fritidsnämndens budget, en satsning på folkhälsa och en aktiv åldrande befolkning. Denna satsning vill vi bl.a. rikta till föreningar som idag, eller i framtiden, organiserar och aktiverar våra äldre.

Som ett första steg under 2012 vill vi:
bjuda in representanter för pensionärsorganisationerna till idé-träffar hur vi tillsammans kan forma och finansiera en rikare och mer meningsfull fritid för äldre medborgare
tillsammans med Växjös föreningsliv finna former och direkt stödja initiativ och verksamhet som kommer en åldrande befolkning till del
öka samarbetet med Omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen kring framtida gemensamma satsningar och projekt för äldre
se över våra bostadsnära spår, leder och motionsmöjligheter
erbjuda äldre ökade möjligheter att under dagtid boka tider i våra olika idrotts- och motionsanläggningar

Johanna Storbjörk (S), vice ordförande Fritidsnämnden Växjö
Håkan Frizén (V), ledamot Fritidsnämnden Växjö

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar