Nyheter om vårdskada

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar vårdskada:

Narkotikaklassad medicin stals från gamla och sjuka >

Nyheten uppdaterades 2013-07-23 13:26

Någon stal narkotikaklassad medicin från två äldre på ett av Bodens äldreboenden. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan anser att de gamla därmed utsatts för risk för vårdskada. Kommunen har vidtagit åtgärder.

Brännskadades svårt under tandläkarbesök >

Nyheten uppdaterades 2013-05-27 20:29

GÖTEBORG. En patient blev under sitt besök hos tandläkaren svårt brännskadad i läppen av en överhettad borr. Det smärtsamma tandläkarbesöket har nu anmälts till socialstyrelsen. Det…

Sjuk fick inte läkarkontakt i tid >

Nyheten uppdaterades 2013-02-04 7:42

En kvinna som akut transporterades med ambulans till sjukhuset i Växjö borde ha fått kontakt med läkare tidigare. Den bedömningen gör kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Stefan Johansson, som skickat en anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Kvinnan, boende på ett av kommunens särskilda boenden, hade akuta…

Blev sjukare på MSE utan sin rätta medicin >

Nyheten uppdaterades 2013-02-01 18:46

Mannen led av en mycket ovanlig sjukdom och hade stora svårigheter att kommunicera. Det var några av anledningarna till att ortopedkliniken missade korrekt medicinering vilket vållade en manlig patient en allvarlig vårdskada i samband med en höftoperation för knappt ett år sedan.

Omsorgstagare fick fel medicin >

Nyheten uppdaterades 2013-01-16 6:51

En man på ett särskilt boende i en av kommunens tätorter fick av misstag fel medicin för en tid sedan. Detta hade kunnat få allvarliga följder. Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Den felaktiga medicinen hade kunnat medföra allvarlig vård­skada för mannen, som fick en annan patients medicin. Medicinen…

Läkare missade pil ? snittade fel >

Nyheten uppdaterades 2012-03-20 21:39

När en 42-årig kvinna skulle operera armbågsnerven på höger arm började läkaren operationen med att lägga ett snitt på fel sida av armen. Lasarettets förklaring är att markeringen, pilen, på armen missuppfattats. Anmärkningsvärt, anser Socialstyrelsen efter att ha utrett omständigheterna. Dialog inom läkargruppen och en översyn av checklistan inför operationer är lasarettets medicin för att […]

Reglerna kring patientsäkerhet i behov av översyn >

Nyheten uppdaterades 2012-03-14 8:26

Undersökningar har visat att ungefär var tionde patient råkar ut för en vårdskada. I sin avhandling har juristen Ewa Axelsson undersökt om regelsystemet kan bidra till att patienter får bra och säker vård. Studiens resultat visar att reglerna är röriga och i behov av översyn. Ewa Axelsson blev i och med sin disputation vid Uppsala […]

Socialnämnden kräver att Uppcom upprättar jour >

Nyheten uppdaterades 2012-03-10 11:20

En helg i februari låg Uppvidinge kommuns nätverk nere vilket innebar att sjuksköterskor i omsorgen inte kunde kontrollera patientjournaler.Nu kräver socialnämnden att Uppcom upprättar jour. Kommunens IT-support sköts av det kommunala IT-bolaget Uppcom. Socialnämnden har nu föreslagit att kommunstyrelsen kräver en bättre jour, så att det som hände för fyra veckor sedan inte kan hända […]