Nyheter om vårdkonsumenter

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar vårdkonsumenter:

Sinnesro för äldre viktig vårduppgift >

Nyheten uppdaterades 2013-06-24 11:42

Att hjälpa äldre till en bra vardag handlar mycket om känslor och att skapa sinnesro. Margaretha Norell Pejner visar i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet att patienterna själva är viktiga aktörer och vad hälso- och sjukvårdspersonal kan göra för äldres välbefinnande. The bright side of life har hon kallat sin avhandling i medicinsk vetenskap med […]

Landstingen som höjer skatten >

Nyheten uppdaterades 2012-12-02 22:22

Östergötland höjer skatten mest, med 65 öre. Inte långt därefter kommer Sörmland med 60 öre och Dalarna och Västmanland med 50 öre. Även Uppsala, Gävleborg, Jämtland och Västra Götaland tillhör höjarregionerna. Knappt hälften av landets 21 landsting och regioner måste höja utdebiteringen och det är fler än det normalt brukar vara. Orsakerna är förstås lokala […]