Nyheter om vården

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar vården:

Framtida brist på arbetskraft kan lyfta vårdlöner >

Nyheten uppdaterades 2012-01-25 16:28

Publicerad i dag 16:10 År 2030 kommer det saknas 170.000 utbildade anställda inom vården, varav 30.000 sjuksköterskor. Det visar en ny prognos från Statistiska centralbyrån. ”Förhoppningsvis gör arbetsgivarna någonting åt löneläget nu”, säger Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff. […]

Stora möjligheter till jobb i sjukvården >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 14:35

Hälso- och sjukvården behöver rekrytera över 80 000 personer fram till 2020. Bäst arbetsmarknad har undersköterskor, vissa specialistsjuksköterskor och specialistläkare. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings nya rekryteringsprognos. Vården är i ständig utveckling. Efterfrågan på sjukvård blir allt större i takt med att befolkningen blir äldre. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder och nya läkemedel leder samtidigt till […]

Ökad trygghet för de svårt sjuka i Alvesta >

Nyheten uppdaterades 2012-01-16 8:41

Jag har jobbat 34 år som legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska varav 20 år i Alvesta. Det har varit en fantastisk utveckling från långvård till hemsjukvård som verkligen har varit till gagn för den enskilde. Men, nu är jag djupt oroad över det som pågår då sjukhuset skär ner vårdplatser vilket innebär att kommunen tar över […]

Lösningarna finns i metodutveckling – inte i organisationsförändring. >

Nyheten uppdaterades 2012-01-10 14:56

Socialcheferna kommenterar missbruksutredningen, läs mer här..Hittade en artikel i DAGENS SAMHÄLLE (ovan) som jag är beredd att hålla med om i stora drag. I synnerhet slutorden som socialcheferna levererar är mycket viktiga att förstå; jag citerar; ”För FSS är en bättre missbruksvård nödvändig: Vi måste nå fler tidigare. Vi måste utveckla behandlingsmetoderna för dem som […]

Förkylning, influensa eller halsfluss? >

Nyheten uppdaterades 2011-12-09 13:06

Meda är Sveriges största leverantör av antibiotika och under vinterhalvåret är det högsäsong för luftvägsinfektioner. Fel val av antibiotika kan leda till fler antibiotikaresistenta bakterier. Trots att kunskapen om detta är utbredd är det inte ovanligt att läkare ibland skriver bredare antibiotika än nödvändigt.  Det visar en ny undersökning bland allmänläkare som Meda har gjort […]

Chefen: ”Vi har lärt oss av händelsen” >

Nyheten uppdaterades 2011-12-08 10:18

– Vi har lärt oss av händelsen och vi kan jobba för att det inte händer igen. Vi kan förebygga och minska risken, men vi kan inte helt bygga bort den mänskliga faktorn. Det säger David Clifford, chef vid Byttorpsklint, med anledning av den tragiska medicinförväxlingen. Carema Care har under hösten figurerat i flera fall […]

”Vi har lärt oss av händelsen” >

Nyheten uppdaterades 2011-12-08 9:25

– Vi har lärt oss av händelsen och vi kan jobba för att det inte händer igen. Vi kan förebygga och minska risken, men vi kan inte helt bygga bort den mänskliga faktorn. Det säger David Clifford, chef vid Byttorpsklint, med anledning av den tragiska medicinförväxlingen. Carema Care har under hösten figurerat i flera fall […]

Politiker möter sjukvården på seminarium om sällsynta diagnoser >

Nyheten uppdaterades 2011-12-05 18:20

Under rubriken Nationella medicinska center, en förutsättning för jämlik vård? samtalar Catharina Blixen Finecke och Mats Eriksson landstingsråd i Skåne respektive Halland den 8/12 på Pufendorfinstitutet i Lund med företrädare för patienter och vårdgivare. Diskussionen avslutar ett halvdagsseminarium som arrangeras av Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med Genetiska kliniken, Labmedicin Skåne. Seminariet är en av […]

Det behövs fler hundar i vården >

Nyheten uppdaterades 2011-12-02 17:50

Vid årets Medicinska riksstämma fanns för första gången en monter med hundar. Där berättade läkare och sjuksköterskor hur hundar medverkar som ett komplement till ordinarie behandlingar. Vi menar att det nu behövs ett nationellt centrum för att samla och sprida kunskaperna. Behandlingsmetod och utbildning har byggts upp under fyra år genom samverkan mellan många aktörer: […]

Sköterskor vill bryta hierarkier >

Nyheten uppdaterades 2011-11-23 10:04

Många liv skulle räddas om sjuksköterskor fick använda sin kompetens. Det menar Vårdförbundet, som uppvaktade landstingspolitikerna i dag. Politikerna som skyndade förbi på väg till förmiddagens Landstingsfullmäktige mötte en handfull sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor på Stadshusets trapp.  – Åtta personer dör varje dag på grund av vårdskador. Om vi skulle få använda vår […]