Nyheter om vägtrafiken

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar vägtrafiken:

”Fel att låta militärer köra ambulanserna” >

Nyheten uppdaterades 2013-07-04 21:11

I nyhetsrapporteringen berättas om att ambulanssjukvården i Västra Götaland låter militärer köra ambulansfordon i vägtrafiken för att klara av bemanningssituationen i sommar. Reaktioner har kommit från Vårdförbundet. Själv reagerar jag starkt på att man löser en bemanningssituation så lättvindigt utan att tänka igenom patientsäkerheten, trafiksäkerheten och arbetsmiljösituationen.…