Nyheter om uppdragsutbildningar

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar uppdragsutbildningar:

Ny bok om psykiatrisk tvångsvård, med kliniska riktlinjer för vård och behandling >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 10:17

Psykiatrisk tvångsvård är så gott som ständigt under utredning, granskad av myndigheter och media. Det är viktigt att den psykiatriska tvångsvården sker både på ett rättssäkert och humant sätt; det handlar om allvarligt psykiskt stördas vård- och omsorgsbehov. Samtidigt som tvångsvård kan rädda liv handlar det om makt- och myndighetsutövning, som i en del fall…

Pedagogiska samtal som hjälpmedel i psykiatrin >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 8:33

Arbetet med personer med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk. Det syns inte på utsidan om en person har t.ex. adhd, Aspergers syndrom eller autism. Diagnoser av det slaget kan ta sig uttryck på många olika sätt och är ofta svåra att upptäcka. […]