Nyheter om universitet

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar universitet:

Lena Fritzén: Det här gör absolut stor skillnad >

Nyheten uppdaterades 2011-12-23 8:51

Statusen för Linnéuniversitet höjdes rejält när familjen Kamprad och Inter Ikea offentliggjorde sin miljarddonation med årlig påfyllning till fromma för forskning och utveckling. Den väl tilltagna julklappen väntas ge hela regionen ett lyft. – Det här gör absolut stor skillnad. Eftersom ett universitet är en otrolig tillväxtmotor är detta en förnuftig väg att gå för […]

Miljonsatsning på 26 kvinnliga forskares karriärslyft Uppdaterad: 25 november 2011 >

Nyheten uppdaterades 2011-11-25 9:55

VINNOVA-programmet VINNMER ska förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen. Programmet riktar sig till disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. I denna sista omgång fördelas 67 Mkr till 26 lovande kvinnliga forskare som får upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö. Närmare 154 disputerade forskare […]

Ledande arbetsmiljöforskare samlas i Linköping >

Nyheten uppdaterades 2011-10-06 10:12

AFA Försäkring genomför 13 oktober heldagsseminariet Arena Sunt Liv i Linköping. Under dagen kommer Sveriges främsta arbetslivsforskare att diskutera de senaste rönen inom arbetsmiljö och hälsa. Arena Sunt Liv genomförs under hösten på fem platser i landet. Nu har turen kommit till Linköping. Bland föreläsarna finns professor Eva Vingård, Uppsala universitet, professor Gunnar Aronsson, Stockholms […]

Media skulle kunna ge oss ett säkrare samhälle >

Nyheten uppdaterades 2011-09-15 16:05

Ett nationellt tv-program om trafiksäkerhet, med efterföljande radioprogram där säkerhet och trafik kan debatteras, skulle kunna ge oss ett säkrare samhälle. I dag finns ingen plats för seriös trafik- och motorjournalistik, samtidigt som behovet av folkbildning i säkerhetsfrågor är större än någonsin. Medierna skulle kunna samarbeta med varandra för att ge allmänheten ett trafiksäkerhetsprogram, skriver Jörgen […]

Vårdvetenskapen öppnar för alternativmedicinen >

Nyheten uppdaterades 2011-05-24 12:20

Professorn i vårdvetenskap, Karin Dahlberg, vill försvara alternativmedicinen och ser den gärna som ett komplement till skolmedicinen, men hon vill inte släppa in vilken slags alternativmedicin som helst, utan bara de seriösa utövarna. Hur man skall välja ut vilka som är seriösa nog är oklart, eftersom Dahlberg inte vill ställa samma sorts beviskrav för alternativmedicinska […]

Karlskogabördig professor till årsmöte >

Nyheten uppdaterades 2011-03-03 12:43

Nobelvännernas program för våren 2011 är klart. Vid årsmötet den 6 mars gästas föreningen av Karlskogabördige professorn vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet Håkan Melhus som föreläser i ämnet ”Från brist till överskott”.