Nyheter om tyverb

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar tyverb:

GSKs Tyverb™ (lapatinib) får godkännande för ytterligare en indikation, mot metastaserad bröstcancer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 5:43

EU-kommissionen har beviljat en ändring i marknadsgodkännandet av Tyverb™ (lapatinib) för användning i kombination med Herceptin™ (trastuzumab). Denna kombination är indikerad för vuxna patienter med bröstcancer vars tumörer överuttrycker HER2 (ErbB2) med hormonreceptornegativ (HR-) metastaserad sjukdom och som har progredierat under tidigare behandling(ar)…