Nyheter om tungmetallerna

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar tungmetallerna:

Glasbruksgrannar ska hälsokollas >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 9:04

Är det farligt att bo nära glasbruk? Vad händer om man plockar svamp eller äter grönsaker? Närmare 35?000 personer som bott nära Nybros eller Emma­bodas glasbruk de senaste 40 åren studeras just nu av forskare på arbets- och ­miljömedicin vid Lin­köpings universitet.– Själva ämnena från…

Tungmetaller i barnmat hälsorisk >

Nyheten uppdaterades 2013-01-23 9:27

Viss barnmat innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium. Halterna överstiger inte de lagstiftade värdena, men kan ändå innebära en hälsorisk för småbarn. Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny rapport där 92 olika livsmedel för barn har analyserats. Däribland modersmjölksersättning, gröt, välling, och livsmedel för speciella medicinska ändamål, som sondnäring.

Varning för kadmium i mjöl >

Nyheten uppdaterades 2012-03-03 11:35

Publicerad i dag 10:31 Vanligt vetemjöl innehåller så höga halter av tungmetallen kadmium att det kan vara hälso­farligt, visar Testfaktas analys. EU:s gränsvärde för kadmium i livsmedel följer inte unionens egen riskanalys. Mellan 50 […]