Nyheter om svidknott

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar svidknott:

Antikroppar mot schmallenbergvirus hittade hos hund >

Nyheten uppdaterades 2013-06-18 12:20

Schmallenbergvirus har spritt sig snabbt över Europa sedan 2011, och har orsakat stora problem hos kor och får. Nu har antikroppar mot viruset för första gången hittats hos ett djur som inte är idisslare, en hund. Upptäckten gjordes av ett forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Schmallenbergvirus…

Schmallenbergvirus hittades först i Blekinge >

Nyheten uppdaterades 2012-12-28 15:07

Vinterns lamningssäsong har just börjat och redan har Veterinärmedicinska anstalten fått in ovanligt många rapporter om dödfödda och missbildade lamm. Orsaken är det nyupptäckta schmallenbergviruset som med rasande fart spritt…

SVA varnar för ny djursmitta >

Nyheten uppdaterades 2012-03-14 4:22

Ett virus kallat Schmallenberg som drabbar nötkreatur, getter och får har hittats hos svidknott i Danmark. Det kan betyda att sannolikheten för att smittan finns även i södra Sverige är större än befarat, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset orsakar främst fosterskador med missbildade eller dödfödda djur som följd.