Nyheter om surrogatmödraskap

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar surrogatmödraskap:

Centern säger ja till surrogatmödraskap >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 8:38

Regeringen har – efter långa diskussioner – beslutat att ”förutsättningslöst” utreda om surrogatmödraskap utan vinstintresse ska tillåtas i Sverige eller inte. – Det är inget enkelt sätt att skaffa barn på och det väcker många frågor, både medicinska och etiska. Därför är direktivet utformat så att vi vill ha en allsidig belysning av för- och […]

Kämpade för att få bli föräldrar till egna barn >

Nyheten uppdaterades 2013-08-25 10:53

I 16 månader fick Ingrid och Jonas kämpa för att erkännas fullt ut om som föräldrar. Till sina egna barn. De fick varken föräldrapenning eller barnbidrag. – Vi tvingades låna pengar för att klara oss, berättar Ingrid. – Och det var jobbigt att bli ifrågasatt,…

Indisk surrogatmor dog – norska staten stäms >

Nyheten uppdaterades 2013-08-01 18:18

Publicerad i dag 18:58 Indiska…

I dag gäller påtryckningen om barn alla >

Nyheten uppdaterades 2013-07-06 11:56

Nio månader efter midsommar föds i Sverige flest antal barn. Midsommar är inte bara i myten utan också konkret den största fruktbarhetshelgen. Att föda sina egna barn är en intensiv drivkraft: biologiskt, samhällsekonomiskt…

I dag gäller påtryckningen om barn allaKrönikan: >

Nyheten uppdaterades 2013-07-06 11:17

Nio månader efter midsommar föds i Sverige flest antal barn. Midsommar är inte bara i myten utan också konkret den största fruktbarhetshelgen. Att föda sina egna barn är en intensiv drivkraft: biologiskt, samhällsekonomiskt…

SKR i SvD: Konsekvenserna av surrogatmödraskap måste utredas >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 20:44

Justitiedepartementet presenterade på onsdagen direktiven för den utredning som riksdagen beställt om surrogatmödraskap. Diskussionen kring värderingar behöver få stor vikt i den kommande utredningen om surrogatmödraskap. Det skriver ledare för Sveriges kristna råd på Brännpunkt, Svenska Dagbladet. Att inte kunna få egna barn medför ofta sorg…

Ska kvinnor tillåtas att hyra ut sin livmoder? >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 19:39

Att inte kunna få egna barn medför ofta sorg och lidande. Att man då söker möjligheter att få barn som har en biologisk koppling till en själv är lätt att förstå. I Sveriges kristna råds referensgrupp för medicinsk-etiska frågor har frågan om surrogatmödraskap/värdmödraskap bearbetats under en längre tid (för ett respektfullt samtal bör båda benämningarna…

Hårt jobb att föda barn åt andra >

Nyheten uppdaterades 2013-01-02 15:02

Tidigare artiklar i serien I hela västvärlden är infertilitet ett växande problem. Ungefär vart sjätte par drabbas av ofrivillig barnlöshet och många sätter sitt hopp till reproduktionsteknologin. Genom metoder som provrörsbefruktning, äggdonation och surrogatmödraskap…

Alice föddes av surrogatmamma >

Nyheten uppdaterades 2012-12-31 10:40

Tidigare artiklar i serien Två män och en baby. Den nya reproduktionsteknologin ställer många av våra invanda föreställningar kring barnalstrande och familj på ända. Makarna Andreas och John är i dag lyckliga föräldrar till dottern Alice som kommit till genom surrogatmödraskap.…

Jungfrufödslar kan bli verklighet >

Nyheten uppdaterades 2012-12-23 11:33

”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man?” Vi har alla hört historien om hur Jungfru Maria fick beskedet av ängeln Gabriel att hon skulle bli havande och föda en son – trots att hon aldrig varit tillsammans med en man. I dag på fjärde advent sjungs lovsånger till hennes ära. I […]