Nyheter om smittskyddsnyheter

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar smittskyddsnyheter:

Antibiotika säljs fortfarande receptfritt inom EU >

Nyheten uppdaterades 2012-06-21 11:22

I en del EU-länder är det vanligt att antibiotika säljs över disk utan recept från läkare. Det visar en sammanställning i Lancet Infectious Diseases. Den som funderar på att självmedicinera med antibiotika på utlandssemestern riskerar inte bara biverkningar i form av diarré.

Salmonella hos får undantas från bekämpning >

Nyheten uppdaterades 2012-06-08 9:15

Närmare en femtedel av svenska fårbesättningar bär på en särskild typ av salmonella. Detta visar en ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt. Denna specifika typ av salmonella ingår i gruppen Salmonella diarizonae. Trots att smittan är vanlig bland får finns bara ett enda fall rapporterat på människa i Sverige. På grund av den låga folkhälsorisken […]

Salmonellasjuka katter och fåglar kan smitta människor >

Nyheten uppdaterades 2012-04-03 14:18

Under vårvintern får vanligtvis Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) in ett stort antal prover från katter och småfåglar som visar sig vara positiva för Salmonella. Enbart i mars har ungefär 70 fall av Salmonella på katt…

Anmäl dig till SMI-dag om vinterkräksjuka >

Nyheten uppdaterades 2012-02-22 11:52

För att sammanfatta kunskapsläget kring diagnostik, epidemiologi och prevention av Calicivirus, som orsakar vinterkräksjuka, inbjuder Smittskyddsinstitutet till en SMI-dag i ämnet. Dagen riktar sig till läkare och sjuksköterskor aktiva inom vårdhygien och smittskydd, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt andra intresserade inom vård och omsorg.

Oförändrad influensaaktivitet under mellandagarna >

Nyheten uppdaterades 2012-01-05 13:48

Antalet rapporterade, laboratorierverifierade influensafall är i stort sett oförändrat vecka 52 jämfört med vecka 51. Totalt rapporterades 33 fall, 30 säsongsinfluensa A, två fall (H1N1)pdm och ett fall av influensa B. De flesta rapporterade fallen kom från Stockholm, men influensavirus är spritt över hela landet. Det finns fortfarande möjligheter för vaccination, och Smittskyddsinstitutet (SMI) uppmanar […]