Nyheter om sectra

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar sectra:

Sectras delårsrapport maj – juli 2013: Sectra i topp i amerikansk undersökning om kundnöjdhet >

Nyheten uppdaterades 2013-09-10 8:03

Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) placerades under första kvartalet i den absoluta toppen i den amerikanska organisationen KLAS oberoende kundnöjdhetsmätning i USA. Sectra ökade orderingången med 113,2 procent till 247,7 Mkr (116,2). Framgångsrik försäljning…

Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under augusti månad >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 8:25

Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 30 augusti 2013 till 37 094 978, varav 5 241 384 är A-aktier och 34 474 286 är B-aktier. Det innebär en minskning av antalet utestående aktier under augusti månad med 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 är inlösenaktier av serie A och 34 474 286 är inlösenaktier av serie B. Förändringen…

Inbjudan till presentation av Sectras delårsrapport den 10 september >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 8:11

Sectra AB publicerar sin delårsrapport för perioden maj – juli 2013 på tisdagen den 10 september och vill med anledning av detta bjuda in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens. När: Tisdagen den 10 september kl 09:00 För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på: Sverige…

Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under juli månad >

Nyheten uppdaterades 2013-07-31 7:45

Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 31 juli 2013 till 74 189 956, varav 5 241 384 A-aktier och 68 948 572 B-aktier. Det innebär en ökning av antalet utestående aktier under juli månad med 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier. Förändringen är hänförlig…

Sectra levererar VNA-lösning till Nya Zeeland >

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 7:58

Sectra har fått uppdraget att leverera ett nationsövergripande leverantörsoberoende bildarkiv (VNA) och ett radiologiskt IT-system (PACS) för digital mammografi i  Nya Zeeland. Sectras IT-lösning kommer att öka tillgängligheten och förenkla kommunikationen av medicinska bilder inom och mellan de kliniker som ingår i det nationella screeningprogrammet…

Nytt tillväxtmål för Sectra >

Nyheten uppdaterades 2013-05-28 8:06

Styrelsen i IT- och medicinteknikföretaget Sectra har fastställt ett nytt tillväxtmål för bolaget. Det är en konsekvens av att Sectra verkar på marknader i snabb förändring där leveransernas karaktär förändras och renodlas.   Styrelsens beslut innebär att Sectra fortsätter att prioritera ökad vinst men också tydliggör att vinsttillväxt är viktigare för…

Linköpings universitet inviger unikt visualiseringsbord >

Nyheten uppdaterades 2012-02-28 18:19

Hälsouniversitetet, Linköpings universitet,  är först i världen med att använda  Sectras visualiseringsbord i sin medicinska utbildning. Inför ett 60-tal gäster klippte Dekanus Johan D Söderholm bandet och invigde bordet. – Möjligheten att interagera med virtuella kroppar ger en bättre förståelse för kroppens anatomi och funktioner, säger Johan D Söderholm. Därmed är bordet utmärkt att använda […]

Hälften av alla medelålders kvinnor i Västernorrlands län kommer att drabbas av benskörhet och 80%* får inte ens en diagnos >

Nyheten uppdaterades 2012-02-02 9:37

I Västernorrlands län inträffar varje år över 1 800 frakturer som beror på benskörhet. Sjukdomen är en de absolut mest kostnadskrävande och bedöms kosta Västernorrlands län cirka 118 miljoner årligen.* Om alla kvinnor över 65 år diagnostiseras, kan sjukdomsförloppet i det närmste stoppas. Detta är möjligt om alla kvinnor över en viss ålder undersöks samtidigt som […]

Hälften av alla medelålders kvinnor i Västerbottens län kommer att drabbas av benskörhet och 80%* får inte ens en diagnos >

Nyheten uppdaterades 2012-02-02 9:27

I Västerbottens län inträffar varje år över 1 900 frakturer som beror på benskörhet. Sjukdomen är en de absolut mest kostnadskrävande och bedöms kosta Västerbottens län cirka 126 miljoner årligen.* Om alla kvinnor över 65 år diagnostiseras, kan sjukdomsförloppet i det närmste stoppas. Detta är möjligt om alla kvinnor över en viss ålder undersöks samtidigt som […]

Högre vinst för Sectra >

Nyheten uppdaterades 2011-12-06 9:14

IT- och medicinteknikföretaget Sectra, med bas i Linköping, redovisar en vinst före skatt på 49 miljoner kronor för andra kvartalet, augusti-oktober, i bolagets brutna räkenskapsår. Det är mer än dubbelt så bra jämfört med vinsten på 21,6 miljoner kronor samma period i fjol. Omsättningen steg från 213 miljoner till 219 miljoner kronor.