Nyheter om se/2013/07/20/2013-07-20-irma-larsson-arendet-kvinna-89-ar-som-forsakringskassan-vill-underlata-och-undanhalla-dennes-eu-rattighet-till-fri-rorlighet-nu-fraga-bl-a-om-reseersattning-komplettering-till

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar se/2013/07/20/2013-07-20-irma-larsson-arendet-kvinna-89-ar-som-forsakringskassan-vill-underlata-och-undanhalla-dennes-eu-rattighet-till-fri-rorlighet-nu-fraga-bl-a-om-reseersattning-komplettering-till:

Försäkringskassan presterar och levererar återigen fullständigt rättsosäkra beslut >

Nyheten uppdaterades 2013-07-20 20:08

Irma Larsson, 89 år, är utsatt för Försäkringskassans godtycke och skönsmässiga bedömningar som icke alls har stöd i lagstiftning som krävs för att grundlag via regeringsformen 1 kap § 9 skall vara uppfylld. EU-rätten är en EU-rättslig juridisk rättighet som fråntages Irma Larsson genom ett medicinskt yttrande av en anställd på FK(som…