Nyheter om SBU

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar SBU:

Vården kan bli mer kostnadseffektiv med självtestning >

Nyheten uppdaterades 2013-09-03 8:06

En nyligen publicerad rapport av en studie som genomförts i Östergötland visar att självtestning hos patienter på blodförtunnande medicin är kostnadseffektivt. Studien är genomförd med ett hälsoekonomiskt fokus. Författarna till rapporten har tittat på kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där tjugo patienter har deltagit genom att testa sitt PK(INR)…

Nätterapi kan minska ångest >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 9:12

Terapi via internet kan minska symtom som ångest och depression. Visst stöd finns även för att nätbehandling fungerar för vuxna som har panikångest, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som granskat forskningen. Behandling via nätet är fortfarande ganska ovanligt i Sverige, och i första hand handlar det om kognitiv beteendeterapi, KBT.

Trivsel på jobbet ger bättre sömn >

Nyheten uppdaterades 2013-06-17 14:29

Publicerad i dag 15:21 <img id="ctl00_ctl00_MainContent_TwoThirdColumn_MainArticleContentRegion_ctl01_ImageContainerCtr_ImageViewerControl_ImageViewer"…

Oklart om adhd-medicins effekt >

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 7:45

Läkemedel till personer med adhd lindrar symtomen vid korttidsbehandling, upp till sex månader. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) krävs fler studier för att undersöka effekten vid längre tids behandling.

Läkemedelsbyte kan minska självmordsrisk >

Nyheten uppdaterades 2012-11-21 12:39

Ett byte av läkemedel kan leda till att färre patienter med schizofreni tar sina liv. Det visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Nya preparat bättre mot schizofreni >

Nyheten uppdaterades 2012-11-21 12:29

Nyare läkemedel mot schizofreni har ofta bättre effekt än äldre preparat. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i en genomgång. Läs mer om schizofreni här.

ADHD-DROG PÅ TOPPLISTAN >

Nyheten uppdaterades 2012-02-03 21:40

ADHD-drogen Concerta kom just upp på läkemedlens tio-i-topp lista för mest sålda mediciner. Det är nog första gången amfetaminliknande preparat hamnat på den listan. Anledningen till försäljningsexplosionen kan vara att myndigheterna hemlighåller skadeverkningarna från Concerta. Nyligen påstod en av SBU:s psykiatriska experter i en pressrelease att det tyvärr inte finns några långtidsundersökningar om ADHD-mediciner. Men […]

Skral forskning om adhd-behandling >

Nyheten uppdaterades 2012-01-11 8:02

Metoder finns för diagnos och behandling av adhd och autism, men det är skralare med forskning om hur de fungerar. Det visar en granskning från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

För lite forskning om adhdbehandling >

Nyheten uppdaterades 2012-01-11 7:47

Metoder finns för diagnos och behandling av adhd och autism, men det är skralare med forskning om hur de fungerar. Det visar en granskning från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (TT)

Fosterdiagnostik: enkelt blodprov visar kön eller blodgrupp >

Nyheten uppdaterades 2011-10-12 8:30

När det finns medicinska skäl att ta reda på fostrets kön eller blodgrupp kan ett blodprov från kvinnans arm ge träffsäkert svar. Analys av foster-DNA kan minska behovet av mer riskfyllda metoder för fosterdiagnostik. Metoden testas också för screening av fostrets blodgrupp. Det finns några tillfällen när det är viktigt av medicinska skäl att veta […]