Nyheter om röntgenveckan

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar röntgenveckan:

Första gången gillt för tre medicinska veckor i Uppsala >

Nyheten uppdaterades 2013-08-14 10:04

Måndag 19 augusti går startskottet för tre medicinska veckor på Uppsala Konsert- och Kongress (UKK). Det är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra. – Att vi kraftsamlar på detta sätt kommer ge många effekter, inte bara för Uppsala som ett […]