Nyheter om reproduktionscentrum

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar reproduktionscentrum:

Akademiska först i landet med ny embryoövervakning >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 13:27

 Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa  embryoskop, en ny teknik för övervakning som kombinerar inkubator, kamera och mikroskop.  Sedan i höstas har tekniken använts på ett trettiotal patienter inför IVF-behandling med så kallad mikroinjektion, ICSI, och på sikt är målet att fler patienter ska omfattas. – Den nya tekniken ger oss […]

Fler cancerdrabbade kvinnor kan få barn med bättre nedfrysningsmetod >

Nyheten uppdaterades 2011-10-20 13:00

Yngre kvinnor som drabbas av cancer riskerar att bli sterila av cytostatika och strålning. Tack vare en ny äggbank och nya fertilitetsbevarande behandlingsmetoder kan reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset erbjuda fler kvinnor hjälp att få barn. – Med titthålskirurgi kan vi ta ut en del av eller hela ena äggstocken som fryses ned i små bitar […]