Nyheter om rekordutdelning

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar rekordutdelning:

Sex unga forskare får dela på 2,4 miljoner >

Nyheten uppdaterades 2013-08-23 15:58

Rekordutdelning från Dr Per Håkanssons stiftelse. Ända sedan 1920 har stiftelsen delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.