Nyheter om rehsam

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar rehsam:

Internet kan hjälpa mot depression >

Nyheten uppdaterades 2012-02-22 13:54

Örebroforskare får 2,2 miljoner kronor från REHSAM för att undersöka om KBT, kognitiv terapi på Internet, kan hjälpa patienter som inte blev helt friska av medicin.

Internetbehandling för patienter med depression >

Nyheten uppdaterades 2012-02-22 11:02

Örebroforskare får 2,2 miljoner kronor från REHSAM för att undersöka om terapi på Internet kan hjälpa patienter som har restsymtom efter att ha behandlats för depression med antidepressiv medicin. Målet är att minska patienternas risk för återfall och undvika framtida sjukskrivningar. – Vi ska undersöka om Internetbaserad KBT, kognitiv beteendeterapi, kan ge ett extra skydd […]