Nyheter om regionfullmäktige

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar regionfullmäktige:

Medicinhistoriskt museum i Helsingborg blir kvar i Gamla Barnsjukhuset >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 15:26

Ett generöst erbjudande till Region Skåne i samband med försäljningen av Gamla Barnsjukhuset Helsingborg innebär fortsatt medicinhistorisk museiverksamhet i byggnaden. Ett samverkansavtal avseende Medicinhistorisk verksamhet i Gamla Barnsjukhuset, Helsingborg, har tecknats mellan Region Skåne, köparen av byggnaden V. Svensson och Helsingborgs medicinhistoriska förening. I samband…

Pressinbjudan: Invigning av nya Kunskapscentrum >

Nyheten uppdaterades 2013-08-27 13:54

Den 30 augusti invigs Centralsjukhuset Kristianstads nya Kunskapscentrum. Kunskapscentrum består dels av det Medicinska biblioteket och dels av Informateket, som är ett centrum för kompletterande patientinformation. Här kan såväl patienter som närstående och medarbetare finna mer kunskap om sjukdomsdiagnoser och de senaste rönen inom den medicinska utvecklingen. Dagens…

Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ätstörningsteam i Lund flyttar den 28/8, 2013 >

Nyheten uppdaterades 2013-08-23 7:10

Från och med den 28 augusti 2013 har BUPs ätstörningsteam i Lund ny adress:Lovisastigen 11, 222 41 Lund (tidigare adress: Medicinskt Centrum, St Lars området) Telefonnumret är detsamma: 046-17 45 94 Kontakt:Therese TheanderVerksamhetschef, BUP Lund Landskrona EslövPsykiatri Skåne046-174403 Region…

Brist på barnmorskor bakom SUS rekryteringssvårigheter >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 14:03

Den allmänna bristen på barnmorskor med inriktning på förlossning är den grundläggande anledningen till att det varit svårt för Skånes universitetssjukhus att rekrytera tillräckligt många barnmorskor som vikarier i sommar. Situationen är oroande och för att försäkra sig om patientsäkerheten och föreslå lämpliga åtgärder för en säkrare förlossningsvård i Skåne…

Fler äldre får tryggare vård när hembesöken ökar >

Nyheten uppdaterades 2013-08-07 9:32

Att en läkare från vårdcentralen kommer hem på besök gagnar ofta patienter som är äldre och multisjuka. Lindrigare besvär tas om hand i en trygg miljö, istället för att patienten hamnar på en akutmottagning med lång väntetid.  De planerade hembesöken har ökat kraftigt de senaste åren och därmed har många fått en värdigare vård. För […]

Cyklister fixar pengar till sjuka barns drömrum >

Nyheten uppdaterades 2013-07-03 14:21

Precis som förra året genomför Jone Sölvik och hans stiftelse Jonsters Charity ett cykellopp för att samla in pengar till förmån för Helsingborgs lasaretts barn- och ungdomsmedicinska klinik. I år går pengarna till ett drömrum som skapas av fotbollslandslagets kapten Caroline Seger. Välkommen att vara med när cyklisterna går i mål den 4 juli! I…

Röker pappa bort chansen bli farfar? >

Nyheten uppdaterades 2013-06-27 10:00

Röker pappan under den tidiga graviditeten riskerar sönerna i sin tur att drabbas av sämre spermakvalitet. Det har ST-läkaren och doktoranden Jonatan Axelsson på Skånes universitetssjukhus kommit fram till i sin forskning. –  Det verkar finnas ett samband mellan pappans rökning och sönernas sämre spermakvalitet, säger Jonatan Axelsson. Däremot påverkade…

Inbjudan till pressträff den 20 juni på Lasarettet i Ystad om flödet på akutmottagningen och tillgängliga vårdplatser >

Nyheten uppdaterades 2013-06-18 15:29

Välkommen till pressträff för information om: Effekter av genomförda organisationsförändringar på Lasarettet i Ystad sedan 2/4, bl.a. att hjärt- respektive strokeverksamheten samlas på ett ställe, dagkirurgisk verksamhet utökas kraftigt samt att patienter inom slutenvårdsortopedi transporteras med ambulans direkt till Kristianstad/Hässleholm…

Nyheter i korthet från kulturnämndens sammanträde den 12 juni >

Nyheten uppdaterades 2013-06-12 12:13

Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden satsar på att utveckla tillgången till kulturarvsområdet och på att utveckla området kultur och hälsa tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Satsningar för att öka tillgången till kulturarvsområdet Kulturnämnden har tagit fram en regional handlingsplan för utvecklingen av kulturarvsområdet…

Läkemedelsleveranser kan bli försenade >

Nyheten uppdaterades 2013-06-10 16:26

Region Skåne har upphandlat en ny leverantör av dosförpackade läkemedel. Det nya företaget, Svensk Dos, har meddelat att de under kommande vecka har problem med att leverera läkemedel enligt utlovad utlämningsdag till patienterna.Eftersom nya dosläkemedel levereras några dagar innan tidigare dosläkemedel är slut ska förseningen emellertid inte innebära att patienternas…