Nyheter om rättigheter

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar rättigheter:

”Omskärelseförbud är fel väg” >

Nyheten uppdaterades 2012-01-10 10:33

Frågan om omskärelse av pojkar har under de senaste veckorna debatterats på debatt- och kultursidor. En diskussion som RFSU välkomnar då vi länge har arbetat med frågan och producerat skriften ”Omskärelse av pojkar och män – fakta och rättigheter”. Det är dock hög tid att lyfta frågan till ett bredare samtal som inkluderar fler. Frågan […]

Patienter får inte den smärtlindring de har rätt till >

Nyheten uppdaterades 2011-10-23 11:40

Fyrtio procent av svenskarna har ont sedan mer än sex månader. Nu presenterar Kunskapskanalen fem sammanhängande föreläsningar om ”när det gör ont överallt” av smärtspecialisten dr Björn Bragée. Det är första gången som tv-publiken kan ta del av läkarföreläsningar av det slaget. Serien inleds med ett avnitt om rättigheter i vården. Den internationella smärtläkareföreningen IASP […]