Nyheter om profilområden

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar profilområden:

Fortsatt satsning på Det Medicinska Malmö >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 13:51

Nu ska Malmö stad stärka sina positioner inom medicinsk forskning, utbildning och näringsliv ytterligare. På måndagen beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad även i fortsättningen ska ingå i samarbetsorganisationen ”Det Medicinska Malmö” där man tillsammans med Malmö Högskola, Region Skåne och Lunds Universitet ska utveckla verksamheten.…