Nyheter om primärvårdens jourcentral

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar primärvårdens jourcentral:

Akuta problem i Karlshamn >

Nyheten uppdaterades 2012-03-31 5:30

Socialstyrelsen godkänner inte längre vårt sätt att hålla nattöppet på akuten i Karlshamn. Det var ett besked vi inte hade räknat med. Det gör att det blir omöjligt för…

Så kan akutsjukvården förändras >

Nyheten uppdaterades 2012-03-23 11:33

Under en längre tid har frågan om hur akutsjukvården i västra Blekinge kan organiseras med de förutsättningar som finns, diskuterats. Vi menar att det finns anledning till några klargöranden vad gäller akutsjukvårdens organisation och de faktiska förutsättningar som råder.En tjänstemannautredning, där bland andra berörda verksamhetschefer på sjukhuset ingått, har redovisat möjliga alternativ kring akutmottagningen i […]