Nyheter om pneumokocker

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar pneumokocker:

Utvidgad indikation: Pneumokockvaccinet Prevenar 13 nu godkänt även för vuxna mellan 18 och 49 år >

Nyheten uppdaterades 2013-07-11 7:55

Pneumokocker orsakar stor sjuklighet och över en miljon dödsfall i världen årligen (1). Bakterierna kan orsaka allvarliga sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. EU-kommissionen har nu godkänt pneumokockvaccinet Prevenar 13 för förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom även för vuxna mellan 18 och 49 år. Godkännandet betyder att vaccinet nu kan användas…

Utvidgad indikation: Prevenar 13 nu godkänt för barn upp till 17 år >

Nyheten uppdaterades 2013-01-08 13:46

Vaccinering för att skydda mot pneumokockinfektioner ingår sedan 2009 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Nu har EU-kommissionen godkänt vaccinet Prevenar 13 för förebyggande av pneumokocksjukdom även hos barn från 6 till 17 år. Prevenar 13 är det enda konjugerade pneumokockvaccin som är godkänt för spädbarn och barn upp till 17 år samt vuxna 50 år eller […]

Sifo: Stor okunskap om vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation >

Nyheten uppdaterades 2012-06-06 8:24

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen. Trots det är okunskapen stor och få äldre och personer i riskgrupper är vaccinerade mot pneumokocker. En ny Sifo-undersökning visar att över 80 procent inte känner till att pneumokocker är den bakterie som orsakar flest dödsfall av lunginflammation. Endast […]