Nyheter om Oskarshamnstidningen gunnarsson

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar Oskarshamnstidningen gunnarsson:

Psykiatrin får stå i skuggan >

Nyheten uppdaterades 2013-08-12 8:07

Under en tid har media speglat olika brister inom psykiatrin. Det har handlat om dåligt bemötande, brister i patientsäkerhet och den höga frekvensen av självmord bland länets befolkning. Det svar som givits från företrädare…