Nyheter om org/article/info 3adoi 2f10

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar org/article/info 3adoi 2f10:

Fetma orsakar hjärtsvikt – stor kartläggning med ny metod tydliggör sambandet >

Nyheten uppdaterades 2013-06-26 6:21

Ett internationellt forskarlag lett av svenska forskare har använt en ny metod för att undersöka övervikt och fetma som en orsak till hjärt-kärlsjukdom. Tidigare har man sett starka samband, men det har inte varit klart om det har varit fetman i sig som har varit orsaken eller om graden av fetma bara varit en markör […]

ADHD-experter: Ett års behandling med ADHD-droger skapar skadliga förändringar i hjärnan >

Nyheten uppdaterades 2013-05-24 21:20

Nu har de främsta ”ADHD-experterna” internationellt bevisat vad kritiker sagt i alla år: ADHD-droger skapar skadliga förändringar i hjärnan. Den nya forskningen visar att vuxna med en ADHD-diagnos hade normal hjärnaktivitet till att börja med, men fick tydliga skadliga hjärnförändringar efter ett års behandling med metylfenidat (Ritalin, Concerta). Det…

ÄR PSYKIATRINS DIAGNOSER KÖPTA? >

Nyheten uppdaterades 2012-03-24 13:22

Den absoluta majoriteten, 75 procent, av den så kallade vetenskapliga panel som håller på att revidera psykiatrins diagnosbibel, DSM, har finansiella kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt en ny studie. Läkemedelsbolagen tjänar enorma pengar på de psykiatriska diagnoserna, som alla skall behandlas med psykofarmaka. Psykiatrins diagnosbibel, Diagnostic and Statistical Manual, DSM, används av psykiatrin över hela världen. […]

Vården i livets slutskede studerad: Mer komplex än det kan se ut >

Nyheten uppdaterades 2012-02-14 23:49

Vi kommer alla att dö och alla önskar en god vård den sista tiden i livet. En ny studie från Karolinska Institutet och Umeå universitet visar att icke-farmakologisk vård i livets slutskede, ”palliativ vård”, inte alls är så basal som man kan tro. Palliativ vård bygger istället på komplexa beslut hos personalen som väver samman […]