Nyheter om omsorgspersonal

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar omsorgspersonal:

Personalen hinner inte sköta boendes hygien >

Nyheten uppdaterades 2013-08-19 13:24

Omsorgspersonalen i Skövde kommun hinner inte med den personliga hygienen och de boendes toalettbesök. Nu lex Sarah-anmäls verksamheten av personalen. I en lex Sarah-anmälan som omsorgspersonal i Skövde kommun har skrivit framkommer brister i verksamheten. Enligt…

Anna Bäsén: Låt oss göra äldreomsorgen till en stor och viktig fråga i valet nästa år >

Nyheten uppdaterades 2013-08-06 8:13

HÄR ÄR SOCIALSTYRELSENS NYA KRAV Den 1 januari träder socialstyrelsens nya föreskrifter för dem som har ”ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden” i kraft. Socialstyrelsen…

Hur mycket kostar en anhörig? >

Nyheten uppdaterades 2012-11-27 9:31

Många anhöriga vårdar själva sina närstående vilket ger en minskad kostnad för samhället. Om professionell vård- och omsorgspersonal skulle ha utfört stöd och vård i stället hade kostnaden varit drygt 260 000 kronor per patient under ett år. Att vårda kan samtidigt vara en börda och belasta anhöriga. Sjukligheten ökade…

Vi satsar på mobil sjukvård >

Nyheten uppdaterades 2012-05-30 5:59

Alliansen föreslår ett batteri av satsningar för att göra sjukvården mer mobil och därigenom öka tryggheten för äldre patienter , skriver Suzanne Frank (M), Lena Karlsson (C), Eva Johnsson (Kd) och Yngve Filipsson (Fp). Varje…

Borås Stad får anmärkning efter förväxling av läkemedelsdoser >

Nyheten uppdaterades 2011-10-19 17:26

Socialstyrelsen påpekar brister hos Borås Stad efter att en patient fått fel mängd av ett läkemedel. Förvaltningsmyndigheten för hälso- och sjukvård inledde granskningen efter att en lex Maria-anmälan upprättats om förväxling av läkemedel. Två olika doser av den svårt sjuka patientens mediciner förväxlades av vård- och omsorgspersonal. Efter att misstaget upptäckts kontaktades läkare. Under natten […]

Malmö stad och Region Skåne gör gemensam satsning på geriatrik och palliativ medicin >

Nyheten uppdaterades 2011-06-28 10:45

Malmö stad och Region Skåne gör en gemensam satsning på utbildningar inom geriatrik och palliativ medicin. Tillsammans ska man anordna återkommande kurs- och kongressdagar om hälsa- och sjukvård för äldre som vänder sig till vård- och omsorgspersonal inom äldrevården, hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga och allmänheten.