Nyheter om ohanterliga prestationskrav

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar ohanterliga prestationskrav:

Debatt: Bättre arbetsmiljö ger effektivare vård >

Nyheten uppdaterades 2013-08-08 9:01

God psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för god och säker sjukvård. Nedskärningar och ohanterliga prestationskrav ökar däremot risken för skador på patienter och personal och försämrar effektiviteten, skriver bland andra Marianne Törner, professor och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.