Nyheter om nybildning

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar nybildning:

Snabbare bentillväxt ska underlätta läkning vid svåra benbrott >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 13:22

Forskare i Uppsala utvecklar aktiva substanser som stimulerar skelettet att återbildasefter svåra skador i samband med exempelvis bil- och fallolyckor. Redan om treår räknar man med att nya behandlingsmetoder kan användas kliniskt isjukvården. Forskningen presenteras vid ett symposium den 30 augusti på UKK underårets ortopedivecka, den andra av tre medicinska…

Hormonstörande kemikalier påverkar nybildningen av livmoderns blodkärl >

Nyheten uppdaterades 2013-05-27 6:29

Kemikalier med hormonstörande egenskaper påverkar celler i livmodern som är viktiga för nybildningen av blodkärl. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. När endotelcellernas funktion störs kan kvinnor bland annat drabbas av missfall, havandeskapsförgiftning eller infertilitet. Det finns tusentals kemikalier (industrikemikalier, förbränningsprodukter, läkemedel,…