Nyheter om neurospsykiatrisk funktionsnedsättning

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar neurospsykiatrisk funktionsnedsättning:

Pedagogiska samtal som hjälpmedel i psykiatrin >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 8:33

Arbetet med personer med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk. Det syns inte på utsidan om en person har t.ex. adhd, Aspergers syndrom eller autism. Diagnoser av det slaget kan ta sig uttryck på många olika sätt och är ofta svåra att upptäcka. […]