Nyheter om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar:

Pedagogiska samtal som hjälpmedel i psykiatrin >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 8:33

Arbetet med personer med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk. Det syns inte på utsidan om en person har t.ex. adhd, Aspergers syndrom eller autism. Diagnoser av det slaget kan ta sig uttryck på många olika sätt och är ofta svåra att upptäcka. […]

Attention svarar på remiss om sekretess i skolan >

Nyheten uppdaterades 2012-01-25 10:47

Attention har svarat på betänkandet ”Skolans dokument – insyn och sekretess” (SOU 2011:58) – Det är bra att bestämmelserna kring sekretess skärps, säger Anki Sandberg, förbundsordförande. Skolpersonal och andra som kommer i kontakt med informationen om elever har ett stort ansvar för att detta sker med stor respekt och försiktighet, de nya sekretessreglerna blir förhoppningsvis […]