Nyheter om nätbehandling

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar nätbehandling:

Nätterapi kan minska ångest >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 9:12

Terapi via internet kan minska symtom som ångest och depression. Visst stöd finns även för att nätbehandling fungerar för vuxna som har panikångest, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som granskat forskningen. Behandling via nätet är fortfarande ganska ovanligt i Sverige, och i första hand handlar det om kognitiv beteendeterapi, KBT.