Nyheter om mrsa

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar mrsa:

Nio mrsa-smittade i Sörmland >

Nyheten uppdaterades 2013-06-28 17:45

Publicerad i dag 18:37 Nio personer…

Resistenta bakterier sprids >

Nyheten uppdaterades 2013-06-28 13:33

Antibiotikaresistenta stafylokocker, MRSA, har upptäckts i Sörmland. Nu kallar sjukhusen in patienter som kan ha varit i kontakt med bakterierna. – Vi går systematiskt igenom vad som har hänt enligt oerhört strikta rutiner, säger Hans Svensson, chef på divisionen för medicinsk service.

MRSA-spridning drabbar Sörmland >

Nyheten uppdaterades 2013-06-28 11:50

Avdelningen Infektion och Lungmedicin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har upptäckt spridning av den antibiotikaresistenta bakterien MRSA.

Resistenta bakterier fortsätter öka >

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 16:18

Publicerad i dag 17:06 Bakterier…

Larm om farliga bakterier >

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 8:27

Antibiotikaresistenta bakterier som MRSA och tarmbakterier med ESBL fortsätter att spridas och är ett ”allvarligt hot mot samhället i framtiden” enligt Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Antalet nya fall med tarmbakterier med ESBL uppgick 2012 till 7 225 – en uppgång med 28 procent från 2011. Särskilt allvarlig…

Larm om antibiotikaresistens >

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 7:32

Sverige måste göra mer för att förhindra spridningen av farliga antibiotikaresistenta bakterier, konstaterar Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Antibiotikaresistenta bakterier som MRSA och tarmbakterier med ESBL fortsätter att spridas och är ett ”allvarligt hot mot samhället i framtiden” enligt SMI och SVA.

Epidemikris: Fler patienter läggs på smittavdelningar >

Nyheten uppdaterades 2013-02-06 14:03

I Skåne har flera avdelningar stängts. I Stockholm har undantag för avdelningar med svåra smittor gjorts. Överbeläggningen på Karolinska universitetssjukhusen var så stor att reglerna för vård av patienter med resistenta bakterier, MRSA och VRE ruckas på. – Vi leker med patienternas liv, säger en sjuksköterska på urologen, till Aftonbladet. Under…

Sifo: Stor okunskap om vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation >

Nyheten uppdaterades 2012-06-06 8:24

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen. Trots det är okunskapen stor och få äldre och personer i riskgrupper är vaccinerade mot pneumokocker. En ny Sifo-undersökning visar att över 80 procent inte känner till att pneumokocker är den bakterie som orsakar flest dödsfall av lunginflammation. Endast […]

Spår av e-koli på var sjätte mobiltelefon >

Nyheten uppdaterades 2011-10-15 20:01

De allra flesta mobiler bär på någon form av bakterie, däribland tarmbakterien e-koli, en bakterie som av vissa stammar orsakade det ehec-utbrott som i juni låg bakom ett antal dödsfall i Tyskland. Det fanns även mobiler där man fann Staphylococcus aureus, mera känt som MRSA, multiresistenta bakterier. Forskare från London School of Hygiene and Tropical […]