Nyheter om möte

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar möte:

Akut omhändertagande – vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner? >

Nyheten uppdaterades 2011-08-25 10:23

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker vårdvetaren Carina Elmqvist det akuta omhändertagandet och mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och på akutmottagning. Avhandlingens resultat visar att patientens första möte med involverade personer på skadeplats och på akutmottagning innehåller mer än livsuppehållande åtgärder och medicinsk behandling. Mötet innebär ett existentiellt stöd till […]