Nyheter om miljömedicin

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar miljömedicin:

Föreläsning om nanoteknik och säkerhetsfrågor, 19/9 >

Nyheten uppdaterades 2013-09-09 12:23

Nanoteknik är ett ord som används allt mer, ofta i till synes vitt åtskilda sammanhang. Ibland uppmärksammar media solkrämer och sportstrumpor som förbättrats med nanoteknik.  Sanningen är att dessa två konsumentprodukter utgör en bråkdel av alla applikationer med nanoteknik som finns runt omkring oss redan idag. Nanoteknik är till exempel grunden för vårt…

Glasbruksgrannar ska hälsokollas >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 9:04

Är det farligt att bo nära glasbruk? Vad händer om man plockar svamp eller äter grönsaker? Närmare 35?000 personer som bott nära Nybros eller Emma­bodas glasbruk de senaste 40 åren studeras just nu av forskare på arbets- och ­miljömedicin vid Lin­köpings universitet.– Själva ämnena från…

Debatt: Bättre arbetsmiljö ger effektivare vård >

Nyheten uppdaterades 2013-08-08 9:01

God psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för god och säker sjukvård. Nedskärningar och ohanterliga prestationskrav ökar däremot risken för skador på patienter och personal och försämrar effektiviteten, skriver bland andra Marianne Törner, professor och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.

Den farliga hettan kan orsaka flera dödsfall >

Nyheten uppdaterades 2013-07-23 9:38

Nu kommer larmen om den farliga hettan – och experterna varnar för fler dödsfall. – Blir det över 26 grader tre dagar i följd ökar dödsfallen med 10 procent, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Mycket regn ökar risken för magsjuka >

Nyheten uppdaterades 2013-07-17 7:23

Människor blir magsjuka av dricksvattnet även utan att några utbrott upptäcks. Det pekar en ny studie vid Umeå universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE på. Forskarna har undersökt sambandet mellan uppmätta regnmängder och dygnsvis antal fall av magsjuka hos den del av befolkningen i Göteborg som får sitt dricksvatten från Göta älv. […]

Svetsarbete kan leda till hjärtsjukdom >

Nyheten uppdaterades 2013-06-24 7:20

Det finns en rad allvarliga hälsoeffekter till följd av inandning av svetsrök. Det visar en ny kunskapssammanställning, beställd av Arbetsmiljöverket. Utbildning av personalen och god ventilation är viktiga faktorer för att komma tillrätta med problemen. I Sverige uppskattas 20 000-25 000 personer arbeta som svetsare. Ännu fler, omkring 250 000 personer, svetsar i sitt yrke…

Gymnasiesärskola flyttar ungdomar av försiktighetsskäl >

Nyheten uppdaterades 2013-06-17 12:41

På grund av uppmätta halter av klorerade lösningsmedel i inomhusluften på Norra Sorgenfri gymnasium har utbildningsförvaltningen beslutat flytta ungdomarna på gymnasiesärskolans hemvist till andra lokaler.De uppmätta halterna är, enligt avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, inte hälsovådliga men utbildningsförvaltningen agerar utifrån försiktighetsprincipen…

Arbetsplatsen kan ha gett cancer – utreds >

Nyheten uppdaterades 2013-06-05 11:48

Sju av elva amulanssjukvårdare som jobbat i tio år på ambulansstationen i Hörby har drabbats av cancer. Nu ska saken utredas av en överläkare på Arbets- och miljömedicin i Lund. – Vi måste utesluta att det handlar om en slump, säger Jörn Nielsen, överläkare…

Nu vill överläkare granska cancerfallen >

Nyheten uppdaterades 2013-06-05 8:05

En överläkare på arbets- och miljömedicin i Lund ska utreda fallen med de cancerdrabbade ambulanssjukvårdarna i Skåne. Det första steget i utredningen är att granska de drabbades journaler. – Efter det får vi se hur vi ska gå vidare, säger överläkaren, Jörn Nielsen, till Skånska Dagbladet. Sju av elva ambulanssjukvårdare som arbetade minst tio år i […]

Vibrationer från nattliga godståg negativt för hälsan >

Nyheten uppdaterades 2013-02-11 9:35

Ökad godstrafik på europeiska järnvägsnät riskerar att påverka sömnen och hälsan för de som bor i närheten av spåren. En studie vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, där försökspersoner exponerades för samma vibrations- och bullernivåer som från godstrafiken nattetid, drar slutsatsen att nivåer för vibrationer och buller från godstågen bör regleras för att undvika…