Nyheter om metastaserad

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar metastaserad:

GSKs Tyverb™ (lapatinib) får godkännande för ytterligare en indikation, mot metastaserad bröstcancer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 5:43

EU-kommissionen har beviljat en ändring i marknadsgodkännandet av Tyverb™ (lapatinib) för användning i kombination med Herceptin™ (trastuzumab). Denna kombination är indikerad för vuxna patienter med bröstcancer vars tumörer överuttrycker HER2 (ErbB2) med hormonreceptornegativ (HR-) metastaserad sjukdom och som har progredierat under tidigare behandling(ar)…

Behandling med Nexavar® (sorafenib) ger signifikant förlängd progressionsfri överlevnad hos patienter med sköldkörtelcancer som inte längre svarar på behandling med radioaktivt jod >

Nyheten uppdaterades 2013-06-05 20:54

·  Nexavar ökade signifikant den progressionsfria överlevnaden till median 10.8 månader jämfört med 5.8 månader i placebogruppen. ·  I dagsläget saknas behandling för sköldkörtelcancer som inte svarar på radioaktivt jod ·  Resultaten från fas 3-studien Decision presenterades på den stora plenarsessionen…

Rätt till livsförlängande behandling >

Nyheten uppdaterades 2012-11-27 6:17

Vi i Prostatacancerföreningen Viktor företräder cirka 300 blekingar som fått diagnosen, prostatacancer.Därtill finns det nästan 1400 män i vårt län som har eller har haft prostatacancer och som vi förutsätter har samma krav på en god prostatacancervård som våra medlemmar. Flertalet av oss lever…