Nyheter om medicintekniskt

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar medicintekniskt:

Xavitech tillkännager bolagets hittills största kund >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 7:50

Sommaren 2012 tecknade Xavitech ett femårigt leveransavtal med ett amerikanskt medicintekniskt bolag. Xavitech har nu fått godkännande om att offentliggöra att kunden är ApniCure Inc. ApniCure arbetar med utveckling och försäljning av produkter inom sömnapné. Marknaden är mycket stor och sömnapné drabbar upp till 20 % av den vuxna befolkningen1 vilket…

Airsonett’s produkt Protexo® har bytt namn till Airsonett >

Nyheten uppdaterades 2013-07-05 12:55

Medicinteknikbolaget Airsonett AB har beslutat genomföra ett namnbyte för astmabehandlingen Protexo. Efter senaste årets kraftiga tillväxt startar nu Airsonett en fokuserad internationell lansering av bolagets produkt. I samband med detta genomförs även ett produktnamnbyte. Det nya produktnamnet är Airsonett. <img…

Viktigt patentgodkännande för Airsonett i USA >

Nyheten uppdaterades 2013-06-26 11:21

Airsonett har fått ett teknikpatent godkänt i USA. Patentet heter Methods and devices for displacing body convection and providing a controlled personal breathing zone. “Vi har under många år investerat stora summor i att bygga upp och underhålla vår patentportfölj och det är mycket glädjande för oss att detta patent nu är godkänt i USA.” […]

CDI Dental AB – Ett föredöme för Svenska tandtekniska laboratorier >

Nyheten uppdaterades 2012-12-28 13:00

Svenska företag från olika branscher har genom åren genomgått en kraftig omstrukturering . Vi har sett gamla traditionella industriföretag gå från marknadsledare och viktiga exportföretag till att bli helt utraderade från den internationella marknadskartan.  En stor del av denna utveckling beror på nya tekniska innovationer samt en global marknadsutveckling. De…

Indutrade köper medicinteknikbolag >

Nyheten uppdaterades 2012-06-05 14:13

Teknikhandelsföretaget Indutrade förvärvar ytterligare ett medicintekniskt bolag. Bolaget har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Conroy Medical med en årsomsättning om cirka 30 miljoner kronor.