Nyheter om lex maria-anmälan

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar lex maria-anmälan:

Skulle ha medicin – stod som död >

Nyheten uppdaterades 2013-07-25 10:56

Patienten skulle hämta ut sin medicin på apoteket. Det blev svårare än väntat – personen var nämligen registrerad som avliden. Händelsen inträffade i Sjuhärad tidigare i år. Orsaken till händelsen var att en läkare råkat skriva ett dödsbevis för fel patient, i samband med en receptförnyelse. Patientens…

Många falltillbud och glömda medicindoser i rapport >

Nyheten uppdaterades 2013-05-03 7:01

Förra året ökade antalet fall med kommunsjuksköterskor som glömt dela ut medicin kraftigt. Även antalet fallolyckor ökade, konstateras i en patientsäkerhetsberättelse. Det är lag på att göra en patientsäkerhetsberättelse årligen. I Mönsterås införde man ett nytt rapporteringssätt 2012,…

Föll ur sängen och dog >

Nyheten uppdaterades 2012-05-11 10:09

92-åringen föll ur sängen på Gryta korttidsenhet. Han bröt näsan och slog sig blodig. Efter en vecka avled han. Ingen Lex Maria-anmälan gjordes. Olyckan skedde för ett år sedan. Nu har dottern Eva Holmqvist, Göteborg, anmält händelsen till Socialstyrelsen. – Pappa var rörelsehindrad och van att ha en sänggrind…

Felaktiga besked om missfall >

Nyheten uppdaterades 2012-02-24 10:29

Publicerad i dag 09:51 Flera gravida kvinnor har fått oriktiga besked om missfall. Kvinnorna har felbedömts när de har gjort ultraljud och ombetts att göra aborter, fast att fostren fortfarande levde. För tre år […]

Chefsläkare: ?Kan leda till lex Maria-anmälan? >

Nyheten uppdaterades 2012-02-24 8:23

– Ingen läkare har anmält detta ärende till mig eller inom vården på något sätt. Det säger chefsläkare Rolf Sandin på länssjukhuset i Kalmar. Han lovar att noga utreda vad som har inträffat. – Vi ska gå igenom vad som har hänt och jag har begärt in alla uppgifter. Jag reagerar också på rykten och […]

Lex Maria anmälan efter självmord >

Nyheten uppdaterades 2012-02-11 12:37

Vårdcentralen på Hovshaga som drivs av Carema ska utredas sedan landstingets Kronobergs chefläkare har gjort en Lex Maria-anmälan efter att en nybliven mamma tagit sitt liv. Mammans depression upptäcktes av sjuksköterska på barnavårdscentralen och därefter följde en rad kontakter med vårdcentralen och till slut också ett akutbesök på psykiatriska akutmottagningen. Någon risk att kvinnan skulle […]

Nonchalerad – av 32 läkare >

Nyheten uppdaterades 2012-01-26 12:05

Emilia var 21 år när hon fick diagnosen endometrios. Sjukdomen hade satt sig på och i tarmen och orsakat en förträngning. Hon hade fruktansvärda magsmärtor och mensblodet rann även ur tarmen. Det var sommaren 2010 som hennes tillstånd försämrades. – Hon led av konstant förstoppning – upp till tio dagar i sträck, berättar hennes mamma Margareta […]

För hög morfindos Lex Maria anmäls >

Nyheten uppdaterades 2012-01-05 10:09

Skånes universitetssjukhus Lex Maria anmäler att en patient fick för hög dos morfin när han behandlades. Patienten fick inga bestående men av händelsen. Patienten behandlades vid sjukhuset i Malmö. Han hade svår smärta och fick morfin intravenöst. Morfinet gavs via en pump. Denna ställdes in fel och under två timmar får patienten dosering som skulle […]

Nytt fall av tiodubbel dos på Ädelstenen >

Nyheten uppdaterades 2011-12-22 8:08

I början av året gjorde den medicinskt ansvarig sjuksköterskan, MAS, en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen om att en patient oavsiktligt fått en tio gånger för hög dos av ett visst läkemedel.

Lex Maria: Fick vård på fel vårdnivå >

Nyheten uppdaterades 2011-12-07 14:41

En man i 50-årsåldern avled vid Skånes universitetssjukhus i Lund i sviterna av svår lever- och njursvikt. Eftersom han i brist på intensivvårdsplats inte fick helt korrekt vård anmäler chefläkare Eva Ranklev händelsen till Socialstyrelsen. 50-åringen, som tidigare varit i huvudsak frisk, kommer till akuten i oktober med höga kaliumvärden i blodet och en svår […]