Nyheter om levnadsvanor

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar levnadsvanor:

Apotek Hjärtat och GIH i samarbete: Piller inte alltid rätt medicin >

Nyheten uppdaterades 2013-02-12 7:05

För att ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande är det viktigt att förstå individens behov och hur små förändringar i vanor kan ge stora positiva effekter på vår framtida hälsa. Apotek Hjärtat inleder därför ett samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) kring studien LIV 2013. Studien ger en aktuell bild av hur svenskarna […]

Apotek Hjärtat och GIH i samarbete – Piller inte alltid rätt medicin >

Nyheten uppdaterades 2013-02-12 7:01

För att ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande är det viktigt att förstå individens behov och hur små förändringar i vanor kan ge stora positiva effekter på vår framtida hälsa. Apotek Hjärtat inleder därför ett samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) kring studien LIV 2013. Studien ger en aktuell bild av hur svenskarna […]

Var femte anställd har högt blodtryck >

Nyheten uppdaterades 2012-06-15 7:48

Var femte anställd, 19 procent, har högt blodtryck. Det visar en ny undersökning där hälsoföretaget Previa har låtit mäta blodtrycket hos 50 000 anställda i hela landet. Högt blodtryck ökar risken för bland annat stroke och hjärtinfarkt. – Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost […]

Blekingars riskfyllda hälsovanor ska kartläggas och förebyggas >

Nyheten uppdaterades 2012-04-10 7:07

Alla länsinvånare som har inbokat besök på vårdcentralen kommer att få svara på några frågor om sina alkohol-, tobak- och motionsvanor. Detta som en del i Socialstyrelsens direktiv om att hjälpa…

Matordning gynnar folkhälsan >

Nyheten uppdaterades 2012-01-03 7:49

Landstinget Kronoberg är numera ett Hälsofrämjande Landsting och det ska vi leva upp till. För Landstinget Kronoberg är arbetet för att förbättra folkhälsan av största betydelse. Kan vi förebygga sjukdomar besparas många människor onödigt lidande samtidigt som resurserna går till att bota dem som drabbas av sjuklighet. Därför prioriteras folkhälsoarbetet högt i landstingets verksamhet.Vid sidan […]