Nyheter om läkemedelsmyndigheten

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar läkemedelsmyndigheten:

Månadsrapport från CHMP (juli 2013) >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 12:00

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2013.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid >

Nyheten uppdaterades 2013-08-05 8:34

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar ändringar av användningen av läkemedel som innehåller metoklopramid. Ändringarna inkluderar sänkt dos, kortare behandlingstid och färre godkända behandlingsområden. Detta för att minska risken för potentiellt allvarliga neurologiska biverkningar.

CHMP bekräftar sitt tidigare omdöme angående marknadsgodkännande i Europa för Pfizers tofacitinib >

Nyheten uppdaterades 2013-07-26 16:14

Pfizer avser att samarbeta med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för att lämna in en ny ansökan om marknadsgodkännande (MAA). Pfizer Inc. (NYSE: PFE) meddelade sent igår att den vetenskapliga kommittén, CHMP, vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har bekräftat sitt omdöme från den 25 april 2013 att inte rekommendera godkännande av tofacitinib citrate för…

EMA rekommenderar avregistrering av orala ketokonazolläkemedel >

Nyheten uppdaterades 2013-07-26 12:44

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att alla marknadsföringstillstånd för orala ketokonazol läkemedel bör avregistreras inom hela EU. CHMP drar slutsatsen att risken för leverskador överstiger nyttan vid behandling av svampinfektioner.

Månadsrapport från CHMP (juni 2013) >

Nyheten uppdaterades 2013-07-19 13:40

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2013.

Månadsrapport från CHMP (januari 2013) >

Nyheten uppdaterades 2013-01-31 9:41

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2013.

Uppdatering av information kring kombinerade P-piller >

Nyheten uppdaterades 2013-01-11 16:27

Under den gångna veckan har flera medier uppmärksammat riskerna för att drabbas av blodpropp vid användning av olika typer av kombinerade p-piller. Läkemedelsverket ansluter sig till den kommunikation som den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) idag har utfärdat. Läkemedelsverket bedömer att utifrån användningsmönstret i Sverige föranleder situationen inte…

Positivt utlåtande från CHMP gällande Pfizers läkemedel axitinib för behandling av avancerad njurcancer >

Nyheten uppdaterades 2012-05-28 11:05

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har givit ett positivt utlåtande för Pfizers läkemedel Inlyta (axitinib) för indikationen behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC), efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin. Det positiva utlåtandet från CHMP kommer nu att bedömas av EU-kommissionen…

Farlig medicin vanlig vid förlossning >

Nyheten uppdaterades 2012-02-26 10:31

Kvinnor vittnar om blodbad och outhärdlig smärta. Forskare varnar för syrebrist hos fostret. Ändå används det icke-godkända läkemedlet Cytotec vid förlossningar på 6 av 14 sjukhus, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio. – Jag tror det är en kostnadsfråga, säger professorn Gunvor Ekman-Ordeberg. Läkarna talar om få och lindriga biverkningar som illamående och diarré. Men de […]