Nyheter om läkemedelsgenomgång

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar läkemedelsgenomgång:

René har inte fått reda på hur mamman dog >

Nyheten uppdaterades 2013-08-12 15:14

Rut Nolahn, 90, klarade att bo kvar i sin lägenhet i Solna, men hon hade hemtjänsten på besök varje dag. I början av juni var hon med sin dotter René Staf, 67, i Solna centrum. De köpte kläder, skrattade och åt middag tillsammans. Men två dagar senare hittades Rut död på golvet i sin lägenhet. […]

Kraftig minskning av fallskador inom geriatriken på Akademiska >

Nyheten uppdaterades 2013-07-04 10:48

Över 70 000 personer i Sverige vårdas på sjukhus varje år på grund av fallskador och minst 18 000 av dem har en höftfraktur. Fallskador inträffar också under själva vårdtiden, särskilt vid diagnoser som stroke, demens och efter operation av benbrott. Men på Akademiska sjukhusets geriatriska ortopedavdelning går utveckling i motsatt riktning. Här har manlyckats […]

Gamla mosters mediciner fyller lätt en hel sopsäck >

Nyheten uppdaterades 2012-04-20 9:58

Läkemedel gör nästan lika stor skada som nytta. På den tiden vår landshövding Stefan Carlsson var vd för Apoteket AB brukade han berätta om pillerkedjans ofantliga slöseri och förlängning av vårdköerna. Många,…

Flera äldre får fel mediciner >

Nyheten uppdaterades 2012-03-20 9:09

Nästan 14 procent av pensionärerna över 80 år i särskilt boende använder minst tre psykofarmaka. En av fem får mediciner som anses olämpliga för äldre. Förra året rapporterades 87 avvikelser som rör läkemedelshanteringen på kommunens särskilda boenden.”Den vanligaste avvikelsen är utebliven dos. Ingen avvikelse har resulterat i någon allvarlig konsekvens”, skriver Charlotte Svensson som är […]