Nyheter om kronoberg

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar kronoberg:

Landstinget lyckades klara rekordstängningen i sommar >

Nyheten uppdaterades 2013-08-27 5:27

Bristen på sjuksköterskevikarier inför semesterperioden ledde till rekordstängningar av antalet vårdplatser i Kronoberg. Men vården klarade sommaren galant. – Vi har haft en situation jag inte upplevt under de senaste 10–15 åren, säger landstingsdirektör Martin Myrskog när bara någon vecka återstår…

De fick igenom systemet >

Nyheten uppdaterades 2013-06-24 6:26

Från och med 2014 får elever med hörselnedsättning tillgång till flermikrofonsystem i skolorna runt om i Kronoberg. Tack vare ett medborgarförslag från Föräldraföreningen för hörselskadade barn i länet. –…

Läkare larmar om underbemanning >

Nyheten uppdaterades 2013-06-17 5:42

Svårt underbemannade och i primärvården en arbetsmiljö med otrivsel, stress, utbrändhet och begränsade möjligheter till fortbildning. Så beskriver Kronobergs läkarförening och distriktsläkarförening sina kollegors…

Det finns inga vinster med en storregion >

Nyheten uppdaterades 2013-06-08 9:01

Äktenskap mellan Kronoberg och Region Skåne? Det är vad fyra ledande moderater, bland dem Suzanne Frank, förordar den 15 maj. Detta trots att partivännerna i Skåne bestämt sig för att det inte ska bli någon sydsvensk storregion. Och Moderaterna är det största partiet i Region Skåne! Suzanne Franks egna i landstingsalliansen…

Lokal lönebildning är en viktig fråga >

Nyheten uppdaterades 2013-06-08 7:56

En viktig fråga är den lokala lönebildningen. Det är lokalt i Kronoberg som värdet skapas av vårt bidrag till verksamhetens utveckling och som resultatet av vår kunskap visar sig, i patientens/vårdtagarens vård, i kommun, landsting…

Utgående patent sparade miljoner >

Nyheten uppdaterades 2013-05-20 6:17

Patent för tre dyra läkemedel gick ut förra året och sparade nästan 20 miljoner kronor åt landstinget. Kronoberg har fortfarande något högre läkemedelskostnader än grannlandstingen utslaget per invånare. Omkring en halv miljard kronor kostade Kronobergarnas receptbelagda mediciner förra året. Då bröts…

Ge sjuksköterskorna rimlig lön >

Nyheten uppdaterades 2013-04-23 15:15

Om hälso- och sjukvården ska kunna klara framtidens utmaningar måste Vårdförbundets medlemmars kunskap och bidrag till vården värderas på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Arbetstiderna måste medge…

Behåll akutsjukvården i Ljungby >

Nyheten uppdaterades 2013-01-15 7:51

Kvaliteten på vården vid mindre sjukhus är inte sämre än på stora för vanliga sjukdomar. Det är annorlunda vid extremt ovanliga tillstånd. Där behövs regionvård eller nationella centra, skriver Bengt Järhult,…

Alla bör få en likvärdig vård >

Nyheten uppdaterades 2013-01-04 7:42

Ett nytt år inleds och med det föds?–?trots det gångna årets många problem?–?förhoppningar om att vi ska kunna förändra en bister verklighet till något bättre. Med en fortsatt och tyvärr fördjupad…

Migrationen räddar hälso- och sjukvården >

Nyheten uppdaterades 2012-12-21 15:04

Invandring stärker Sverige. Inte minst inom hälso- och sjukvården är detta tydligt. Utan människor från andra länder hade våra vårdcentraler och sjukhus gått på knäna i brist på personal. Ungefär en tredjedel av läkarna i Landstinget Kronoberg är födda i utlandet. Många av dem kommer…