Nyheter om kompetensutveckling

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar kompetensutveckling:

Förslag om koncentration av viss cancervård >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 11:53

Delar av vården för ovanliga cancersjukdomar bör koncentreras till färre sjukhus än idag. Det stärker förutsättningarna att höja kompetensen för till exempel avancerad kirurgi och annan specialiserad behandling och ger patienter med ovanlig och svårbehandlad cancer mer jämlik tillgång till god och säker vård. …

Ny bok om psykiatrisk tvångsvård, med kliniska riktlinjer för vård och behandling >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 10:17

Psykiatrisk tvångsvård är så gott som ständigt under utredning, granskad av myndigheter och media. Det är viktigt att den psykiatriska tvångsvården sker både på ett rättssäkert och humant sätt; det handlar om allvarligt psykiskt stördas vård- och omsorgsbehov. Samtidigt som tvångsvård kan rädda liv handlar det om makt- och myndighetsutövning, som i en del fall…

Pedagogiska samtal som hjälpmedel i psykiatrin >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 8:33

Arbetet med personer med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk. Det syns inte på utsidan om en person har t.ex. adhd, Aspergers syndrom eller autism. Diagnoser av det slaget kan ta sig uttryck på många olika sätt och är ofta svåra att upptäcka. […]

Motiverande samtal som hjälp vid våld i nära relationer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 13:34

Motiverande samtal (MI) är en väletablerad och effektiv metod när man vill stödja människor att förändra sina liv och rekommenderas av Socialstyrelsen. Samtalsmetoden används inom hela livsstilsområdet, bland annat vid alkohol- och drogproblem, spelmissbruk och ohälsosamma matvanor.  Psykologen Liria Ortiz har nu utvecklat MI för att passa i arbete med människor som utsätts…

Psykiatrisymposium 2013, konferens i Stockholm 20-21 november >

Nyheten uppdaterades 2013-07-05 13:49

Ta chansen – årets utbildningstillfälle inom psykiatrinDen psykiska ohälsan har ökat stadigt under de senaste åren i Sverige. Behovet av psykiatrisk vård ökar därför i snabb takt och det är av största vikt att du som är verksam inom psykiatrin är väl uppdaterad inom området. På Psykiatrisymposium 2013 samlas svensk psykiatri för…

KD:s mål: Nå 11,2 procent av rösterna >

Nyheten uppdaterades 2013-06-30 12:24

Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg var först ut i Expressens livesända ”Raka svar” från Almedalsveckan. Ankarberg betonar satsningar på skolpolitiken och vill se fler lärarledda undervisningstimmar, satsningar på kompetensutveckling – och en klassikerlista. …

Smitta mindre i förskolan – nu i ny upplaga >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 14:21

Barn i förskoleåldern blir ofta sjuka. Från cirka sex månaders ålder skyddas inte längre barnet av antikroppar från fostertiden och modersmjölken. Eftersom immunförsvaret hos barn då inte är fullt utvecklat ökar mottagligheten för infektioner. Hos ett förskolebarn är det inte ovanligt med 7-8 infektioner per år. När många barn vistas på samma ställe ökar…

”Hjälp, mitt barn är mobbat!” – ny bok för föräldrar och lärare >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 11:09

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Den nya boken ”Hjälp mitt barn är mobbat!” ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga […]

ArjoHuntleigh produktutbildar med blended learning >

Nyheten uppdaterades 2013-05-22 8:53

ArjoHuntleigh effektiviserar sin kompetensutveckling med hjälp av blended learning. Samtliga anställda genomgår en förberedande e-learningkurs för att höja gruppens baskunskaper innan de fysiska utbildningstillfällena. Metoden kallas blended learning och är en av TicTac Interactives specialiteter. ArjoHuntleigh är en global…

Blekinge fortfarande sämst på behandling av benskörhet >

Nyheten uppdaterades 2012-12-28 8:36

För tredje året i rad hamnar Blekinge sist i landet när det gäller att behandla benskörhet.– Ortopeden och primärvården har ett delat ansvar för att upptäcka och sätta in behandling, säger…