Nyheter om kommun

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar kommun:

Katrineholm får nationell patientöversikt >

Nyheten uppdaterades 2011-10-21 11:36

Nu kan legitimerad vård- och omsorgspersonal i Katrineholms kommun ta del av uppgifter ur landstingets patientjournaler. Det är möjligt via en nationell IT-lösning, Nationell Patientöversikt (NPÖ) som introduceras i hela landet för kommuner och landsting.  Varje vårdgivare, landstingets vårdcentraler och mottagningar, privata vårdcentraler och kommunal äldreomsorg har egna journaler. Om till exempel hemsjukvården behöver veta […]

Om Churchill varit gammal idag >

Nyheten uppdaterades 2011-09-30 20:08

Winston Churchill var storrökare. Dessutom drack han en hel del och han blev 90 år gammal, konstaterade Fredrik Ståhl, professor i medicinsk vetenskap, vid Högskolans lunchföreläsning. Ståhl pläderade nu inte för att man ska kopiera Churchills vanor i hopp om att bli lika gammal. Men under rubriken Genvägar till ett långt liv bjöd han på […]