Nyheter om kol

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar kol:

Psykrapport får stöd >

Nyheten uppdaterades 2012-05-21 17:42

Tingsrätten i Oslo får en svår uppgift när straffet ska utdömas för massmördaren Anders Behring Breivik. I dag godkände en rättsmedicinsk kommission den undersökning som bedömer Breivik som frisk.

Fem forskare får tre års forskning var av Hjärt-Lungfonden >

Nyheten uppdaterades 2011-12-20 11:13

Fem hjärt-lungforskare får varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Deras forskning kan leda till bättre vård och behandling av patienter med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. – Hjärt-Lungfonden kan tack vare gåvor från privatpersoner och företag i år dela ut 165 miljoner kronor till forskningen. Det är det högsta beloppet vi hittills har betalat ut. Vi hoppas att […]

Kol drabbar allt yngre >

Nyheten uppdaterades 2011-11-16 8:11

Vilka riskerar att få Kol och vad gör man för att lindra sjukdomen? Beata Olejnicka från Medicinklinken i Trelleborg pumpade Hjärt- och lungsjukas förening full med information på tisdagskvällen.

Fyra av fem vet inte om att de har KOL >

Nyheten uppdaterades 2011-09-21 12:33

Flera hundratusen människor i Sverige lever med KOL utan att diagnos har ställts. Betydelsen av tidig diagnos är viktig, därför samarbetar nu Netdoktor.se, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt Karolinska Institutet University Press (KIUP) för att öka kunskaperna om KOL. I den gemensamma montern träffas KOL-patienter samt Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid KI.

Kol-drabbade i Västerbotten får inte hamna på undantag >

Nyheten uppdaterades 2011-08-28 12:56

Mer än en halv miljon svenskar lider av lungsjukdomen kol, men bara var femte har fått diagnos. Detta trots att utrustning för att upptäcka kol finns på majoriteten av länets vårdcentraler – och trots att diagnos är en förutsättning för behandling. Samtidigt är Socialstyrelsens nationella riktlinjer under översyn, vilket riskerar att minska antalet diagnoser ytterligare. […]

Test kan avslöja kol i tidigt skede >

Nyheten uppdaterades 2011-08-18 14:00

Kol är en lungsjukdom som inom tio år väntas vara den tredje största dödsorsaken i världen. Trots att en majoritet av vårdcentraler har rätt utrustning görs det alldeles för få tester, skriver Bengt Hagstedt. Närmare 53 000 personer i Västra Götaland beräknas ha kol och vården upptäcker bara vart femte fall, vilket milt utryckt kan […]

Journalistinbjudan till patientmöte om KOL och exacerbationer >

Nyheten uppdaterades 2011-03-28 10:36

För att höja medvetenheten och kunskapen hos patienter om betydelsen av att förebygga exacerbationer inbjuder Nycomed allmänheten till ett möte där Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet samt Lene Nordstrand, Astma/KOL-sjuksköterska, pratar om behandling och förebyggande av exacerbationer.

Högre astmarisk nära hård trafik >

Nyheten uppdaterades 2011-03-05 11:55

De som bor nära hårt trafikerade gator med höga halter partiklar löper högre risk än tidigare känt att drabbas av astma, lungsjukdomen kol och hjärt-kärlsjukdomar. Slutsatsen dras av miljöforskare i ett just avslutat EU-projekt. Forskarna har utifrån färska amerikanska, tyska och svenska studier om trafikutsläpp beräknat och jämfört hälsoriskerna vid höga partikelhalter i 25 storstäder […]

Högre astmarisk nära hård trafik >

Nyheten uppdaterades 2011-03-04 20:07

De som bor nära hårt trafikerade gator med höga halter partiklar löper högre risk än tidigare känt att drabbas av astma, lungsjukdomen kol och hjärt-kärlsjukdomar. Slutsatsen dras av miljöforskare i ett just avslutat EU-projekt. Forskarna har utifrån färska amerikanska, tyska och svenska studier om trafikutsläpp beräknat och jämfört hälsoriskerna vid höga partikelhalter i 25 storstäder […]